دانش و آگاهی
دانش و آگاهی

دانش و آگاهی

پاسخ به شبهات فضای مجازی یکی از اهداف اصلی صحرای جنون است که در این قسمت فعالیت خود را بصورت جدی شروع کردیم.

از آن جایی که مکتب اهل البیت عصمت و طهارت همیشه افراد حزب کذب و شهوت را اذیت کرده است و نقش آن ها در جامعه را به خطر می اندازد، آن ها از تمام توان و بودجه خود برای مقابله با فرهنگ عاشورایی و مهدوی استفاده خواهند کرد تا با نشر اکاذیب ذهن عموم مردم را از این گوهر ناب و سرچشمه آرامش انسان دور کنند.

از همین جهت این بخش مخصوص پاسخ به شبهات عاشورا، پاسخ به شبهات محرم، پاسخ به شبهات فضای مجازی و پاسخ به شبهات شیعه است.

همچنین در این بخش به نشر برخی از ریپورتاژهای آگهی مفید که می تواند در زندگی ما موثر واقع شود و اطلاعات خوبی در زندگی به ما هدیه دهد می پردازیم.

آخرین مطالب دسته بندی دانش و آگاهی