رضا شیخی

کربلایی رضا شیخی ذاکری که به تازگی با سبک ها و صدای خوش خود توانسته یک چهره نام آشنا در مشهد مقدس باشد.
و با کرامات اهل البیت و لطف و الطاف حضرت حق مدال ذاکری در خانه امام حسین علیه السلام را به گردن داشته باشد.
باشد که با اخلاص به در خانه حضرت حق همیشه مدال ذاکری را بر گردن داشته
و هیچ وقت این مدال سنگین را از ایشان جدا نکنند.

آخرین مطالب دسته بندی رضا شیخی