دانلود مداحی به نام حق به نام اون دلبر از محمودعیدانیان

به نام حق به نام اون دلبر
گفته خدا به شخص پیغمبر
خصلت جانشین تو اینه
بین رکوع میبخشه انگشتر
نبی سریع به سمت مسجد رفت
دیدن پی آیه ی انزار
سوالی کر مقصود انزار کیست؟
فقیری گفت حیدر کرار

دانلود مداحی باهیبت باوقار از محمودعیدانیان

باهیبت باوقار
چون کوهی استوار
زینب گفت اسکتو
بالحن ذوالفقار
ابن مرجانه و یزید کرده خاک
دختر نگو بگو گوهر مرتضی
زینب نگو که تاج سر مرتضی
وقتی که چادرش را سر میکند
زهرا زنده است در نظر مرتضی
بلند بگو یازینب
یه عمره که نوکرم همیشه پشت درم
هوای زینبیه دوباره زد به سرم
جونم فدای تک تک مدافعان حرم

دانلود مداحی از بچگی من غلام دربار رقیه ام از وحید شکری

از بچگی من غلام دربار رقیه ام
هرسال توی روضه ها گرفتار رقیه ام
بادست توسل با ناله و گریه
کاشکی یه نگاهی بکنه بی بی رقیه
باب تمومی حاجاته